KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

UGDYMO IR KULTŪROS DEPARTAMENTO

ŠVIETIMO SKYRIUS

PAŽYMA

DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PAGRANDUKAS“

2010 m. spalio 28 d. Nr. ŠV2-167 Klaipėda

Vykdant Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2010 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. ŠV1-444 „Dėl maitinimo organizavimo lopšeliuose-darželiuose „Obelėlė“, „Papartėlis“ ir „Pagrandukas“ patikrinimo“, buvo atliktas maitinimo organizavimo patikrinimas lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“.

Tikrinimo tikslas – įvertinti, ar maitinimas organizuojamas, vadovaujantis maisto saugos ir vaikų maitinimą reglamentuojančiais teisės aktais. Tikrinimas buvo atliekamas keliais aspektais.

1. Patalpų ir įrangos atitikimas higienos normų reikalavimams.

Maisto tvarkymo, sandėliavimo ir buitinės patalpos tvarkingos. Maisto ruošimo įrengimai švarūs ir veikiantys. Virtuvėje sumontuota nauja efektyvi ventiliacinė sistema. Nusidėvėjęs virtuvės įrankių ir indų stelažas restauruotas, atnaujinti gamybiniai stalai, sumontuotos naujos plautuvės. Lopšelį-darželį lanko 176 vaikai. Tokiam vaikų skaičiui turimos pirminio paruošimo ir terminio apdorojimo įrangos pakanka, tačiau reikėtų įsigyti naują elektrinę keptuvę ir elektrinę viryklę. Maisto gaminimo ir produktų sandėliavimo kontrolei naudojamos elektroninės svarstyklės. Jų patikra atlikta 2010-02-02. Pagal maisto higienos reikalavimus, virtuvėje gamybos atliekoms laikyti, įsigyta kojinė atliekų talpykla. Siekiant palengvinti maisto nešiojimo į grupes darbą, indai su maistu į korpusus pirmame aukšte gabenami vežimėliais. Virtuvės valymo priemonės ir įrankiai laikomi atskirai tam skirtoje spintelėje. Įstaigoje nepakeisti langų rėmai, tačiau maisto gaminimo patalpoje languose įmontuoti apsauginiai tinkleliai nuo vabzdžių ir išorinės taršos. Maisto gaminimo ir šaldymo įranga tvarkinga, neperkrauta, produktai laikomi pagal kaimynystės reikalavimus. Kanalizacijos trapai tvarkingi, avarijų nepasitaiko. Darbuotojų rūbinė tvarkinga, dušo patalpos nėra. Grupių virtuvėlėse pakeistos plautuvės, tačiau susidėvėjusios indaujos ir indų džiovyklos. Grupių stalo indai tvarkingi, įrankiai nerūdijančio plieno.

2. Valgiaraščiai, patiekalų gamybos technologija ir maisto sauga.

Maisto produktai iš tiekėjų priimami tik su lydinčiais dokumentais, kuriuose patvirtinami reikalavimai kokybei. Maisto žaliavų priėmimo metu atliekamas jų patikrinimas ir neatitikimo atveju daromi įrašai priėmimo žurnale. Toks žurnalas sandėlyje yra, tačiau įrašų nepadaryta, t.y. pažeidimų nenustatyta. Maisto produktų sandėlyje saugomi maisto produktų gavimą lydintys dokumentai: sąskaitos-faktūros ir etiketės. Greitai gendantys maisto produktai tiekiami į ugdymo įstaigą kiekvieną dieną, todėl pasenusių ar su pasibaigusiu realizacijos terminu produktų nėra. Patiekalai gaminami pagal patvirtintas įstaigos vadovo receptūras ir technologinius aprašymus. Lopšelio-darželio bendrosios praktikos slaugytoja tobulina ir atnaujina patiekalų gamybos dokumentaciją vadovaudamasi Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro rekomendacijomis. Planinis valgiaraštis suderintas su Visuomenės sveikatos centru 2010-05-26, tačiau patikrinimo metu vadovautasi 2009-03-17 suderintu valgiaraščiu. Tai leidžiama pagal higienos normos 75:2010 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 91.1 punktą. Patikrinimo metu buvo gaminama kopūstų sriuba, kepti varškėčiai, atsigerti duodamos sultys. Patiekalai atitiko receptūrų ir gamybos technologinius aprašymus. Virtuvės šaldytuvuose laikomi produktai, skirti kitos dienos maitinimui, o sandėlio patalpose laikomi šios dienos produktų likučiai. Vandens tyrimai atlikti 2010-03-05, patiekalų bakteriologiniai tyrimai atlikti 2010-04-24, virtuvės termometro patikra atlikta 2010-06-01. Vaikams grupėse sudaromos sąlygos atsigerti geriamo vandens, kuris išduodamas iš sandėlio 5l talpos indais pagal poreikį. Siekiant gero maitinimo organizavimo ir kokybės rezultatų, vykdoma tėvų ir auklėtojų apklausa.

3. Valgyklos darbuotojų skaičius, patvirtinti atlyginimų koeficientai, priedai, priemokos.

Priedai ir priemokos nemokamos.

Eil. Nr.PareigybėEtatų skaičiusAtlyginimo koeficientas
1.Virėjas27,48
2.Vyr. virėjas18,48

Visi virtuvės darbuotojai turi profesinį išsilavinimą ir jų skaičius pakankamas ugdymo įstaigai.

3. Rizikos veiksnių analizė ir svarbių valdymo taškų sistemos įgyvendinimas.

Lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ veikia savikontrolės sistema, kuri veikia vadovaujantis geros higienos praktikos taisyklėmis. Nustatyti svarbūs valdymo taškai: prekių priėmimas, prekių sandėliavimas, terminio apdorojimo rėžimo kontrolė, valymo ir dezinfekavimo darbų kontrolė. Valymui ir dezinfekavimui naudojami biocidai tik su registracijos ar autorizacijos liudijimais. Šioje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje vidinio audito metu buvo kontroliuojama, kaip laikomasi teisės aktų ir higienos reikalavimų, ar efektyviai vykdoma kontrolė, ar buvo tinkamai registruojami jos rezultatai. Paskutinis maisto tvarkymo vietos vidinis auditas atliktas 2010 -05-25. Ugdymo įstaiga turi higienos pasą, kuris išduotas 2006-02-28 Nr.D3-139 (galioja 5 metus). Maisto tvarkymo pažymėjimas išduotas Klaipėdos miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos neribotam laikui.

Išvados:

1. Lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ maitinimas organizuojamas vadovaujantis vaikų maitinimą reglamentuojančiais dokumentais, veikia savikontrolės sistema

2. Nerekomenduojamų maisto produktų ar produktų su genetiškai modifikuotais priedais nenaudojama.

3. Maisto ruošimo aplinka tvarkoma tik pagal įstaigos galimybes, papildomų lėšų negauta.

Rekomendacijos:

1. Suderinti produktų išdavimo ir grąžinimo tvarką tarp maisto produktų sandėlio ir virtuvės.

2. Įsigyti naujas indaujas grupių virtuvėlėse.

3. Išanalizuoti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro rekomenduojamus valgiaraščius ir tinkamais patiekalais atnaujinti būsimą meniu.

4. Įsijungti į paramos programą „Pienas vaikams“.

Švietimo įstaigų administravimo poskyrio

vyriausioji specialistė Liudmila Adiklė