TRADICINIAI RENGINIAI UGDYTINIAMS IR BENDRUOMENEI 

Mokslo ir žinių diena (Rugsėjo 1-oji)
PAGRANDUKO  gimtadienis
Rudens vakarojimai
Kalėdiniai, Advento renginiai
Sausio 15 – Klaipėdos  krašto diena
Užgavėnės
Vasario 16, Kovo 11
Kaziuko mugė
Žemės  diena
Šv. Velykų šventė
Sekminės, Jurginės
Motinos diena
Teatro, Judumo, Be Patyčių, saugaus eismo, STEAM dienos, savaitės, mėnesiai
Sportinės, sveikatinimo valandėlės  
Pilietiniai renginiai (Atmintis gyva, nes liudija, Lietuvos kariuomenės diena)
STEAM, ekologiniai-gamtosauginiai, emocijų ugdymo ir kiti projektai
Tarptautinė vaikų gynimo diena (Birželio 1-oji)
Lik sveikas, darželi
Įvairios parodos
Metodinės dienos
Ugdytinių ir  darbuotojų gimimo  datų  paminėjimas
Pažintinės  išvykos  ugdytiniams  ir  bendruomenei

PASIEKIMAI
Padėkos ir diplomai:
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro
2020 m. už mokinio parengimą 4-ajam Lietuvos vaikų piešinių konkursui „Balta pasaka“ (neformaliojo švietimo mokytojai A. Srėbalienei)
Klaipėdos miesto Pedagogų švietimo ir kultūros centro
2019 m. už dalyvavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigų sporto ir sveikatos šventėje prie jūros ,,Draugystės krantas“.
2019 m. už dalyvavimą Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventiniame renginyje „Judėk su muzika“.
2019 m. už dalyvavumą ikimokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje „Metų laikai“ Klaipėdos miesto vaikų ligoninėje,
2019 m. už vaikų paruošimą Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventiniam koncertui „Vaikų muzikinės išdaigos“ (meninio ugdymo mokytojai O. Pučinskienei).

2019 m. už dalyvavimą tradicinėje pavasarinėje ikimokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje „Saulutė beldžiasi į žemę Klaipėdos miesto vaikų ligoninėje.
2020 m. už dalyvavimą Klaipėdos miesto ir regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų sporto renginyje ,,Judrusis uostas“. 
Lietuvos policijos
2019 m. padėka už iniciatyvumą bei mokinių kūrybiškumo ir meninės saviraiškos skatinimą dalyvaujant piešinių konkurse ,,Ginti. Saugoti. Padėti“.
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro
2019 m. už dalyvavimą tarptautiniame piešinių it fotografijos darbų konkurse „Trijų spalvų istorija“ skirtame Pasaulio lietuvių metams (ikimokyklinio ugdymo mokytojai I. Avraniukienei)
2020 m. už dalyvavimą Klaipėdos miesto akcijoje „Besmegenių alėja“ (,,Žvirbluko gr. ir neformaliojo švietimo mokytojai A. Srėbalienei).
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro  
2019 m. už aktyvų dalyvavimą konkurse „Judriausias darželis“.
Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro
2019 m. laimėjus I vietą Klipėdos ikimokyklinio amžiaus vaikų keramikos darbų parodoje – konkurse „Keramikų pavasaris. Gyvūnas iš praeities“ (,,Vyturiuko“ grupei).

Tarptautinio istorinio teisingumo komisijos
2019 m., 2020 m. už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje  ,,Atmintis gyva, nes liudija“.
Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro
2019 m. už dalyvės parengimą  Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos  atlikėjų – konkursui „Tramtatulis“ (meninio ugdymo mokytojai  O. Pučinskienei).
Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla
2021 m. už vaikų paskatinimą dalyvauti respublikinėje kūrybinių darbų virtualioje fotonuotraukų parodoje „Rieda margučiai“.
Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“
2021 m. už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninės kūrybos darbų parodoje „Saulė – gyvybės ir sveikatos šaltinis“.
Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“
2021 m. už dalyvavimą Respublikiniame projekte „Mažieji gamtos draugai“.
Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“
2021 m. už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projekte „Mano namai – Namučiai“
Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“
2020 m. už nuoširdų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, kūrybinių darbelių parodoje „Laisvės paukščiai“.
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Berželis“
2020 m. už dalyvavimą virtualioje Respublikinėje ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų fotografijų parodoje ,,Steam gyvena darželyje“ (priešmokyklinio ugdymo mokytojai V. Jakimovičienei).
2020 m. padėka už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Rudenėlio dovanos“ (neformaliojo švietimo mokytojai A. Srėbalienei).

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“
2020 m. padėka už ugdytinių parengimą ir dalyvavimą Respublikinio ikimokyklinio muzikinio ugdymo projekto, autorinės dainos vaikams festyvalyje „Linksmasis švyturiukas“ (meninio ugdymo mokytojai O. Pučinskienei).
Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“
2020 m. padėka už dalyvavimą Respublikinėje parodoje „Miestas vaiko akimis“ (ikimokyklinio ugdymo mokytojai I. Avraniukienei).
Kauno sanatorinis lopšelio-darželio „Pušynėlis“
2020 m. padėka už aktyvų dalyvavimą ikimokyklinio ugdymo neformalaus švietimo mokytojų Respublikinėje parodoje “ Mes pavasarėlio laukėm, paukštelius namolio šaukėm“ (neformaliojo švietimo mokytojai A. Srėbalienei).
Klaipėdos lopšelio-darželio „Svirpliukas“
2020 m. padėka už dalyvavimą Respublikiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo vaikų kūrybiškumo skatinimo projekte „Dovana Lietuvai“ (ikimokyklinio ugdymo mokytojai I. Avraniukienei).
Vilniaus lopšelio-darželio „Sadutė“
2020 m. padėka už kūrybingą dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Dobilėlio lapelyje-laimės kruopele“ (neformaliojo švietimo mokytojai A. Srėbalienei).
Zoknių progimnazijos
2020 m. padėka už dalyvavimą Respublikinėje parodoje „Mano šeimos velykų margutis“ (priešmokyklinio ugdymo mokytojai R. Daukšienei).
Klaipėdos lopšelio-darželio „Boružėlė“
2020 m. padėka už dalyvavimą Respublikinėke vaikų kūrybinių darbų parodoje „Po boružėlės sparneliu“ skirtoje įstaigos veiklos 60-mečiui paminėti.
Klaipėdos lopšelio-darželio „Atžalynas“

2020 m. padėka už dalyvavimą tarptautinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Pavasaris pasaulio vaikų akimis“ (priešmokyklinio ugdymo mokytojai R. Daukšienei)
Vilniaus lopšelis-darželis „Papartis“
2019 m. už dalyvavimą Respublikinėje ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų, jų ugdytinių ir tėvų kūrybinių darbų parodoje „Poangelo sparnu“ (ikimokyklinio ugdymo mokytojai R. Brazienei).
Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos vikų centro „Ruoniukas“
2019 m. padėka už piešinių parodą „Mano draugas“ (logopedei R. Jasaitei).
Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“
2019 m. padėka už nuoširdų bendradarbiavimą ir kūrybinį darbą, vykdant etno kultūros projektą „Linas dengia, linas rengia“.