1. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras.

 2. Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba.

 3. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras.

 4. Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija.

 5. Klaipėdos Litorinos mokykla.

 6. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija.

 7. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla.

 8. Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“.

 9. Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Sakalėlis“.

 10. Klaipėdos lopšelis-darželis „Papartėlis“.

 11. Klaipėdos lopšelis-darželis „Eglutė“.

 12. Klaipėdos lopšelis-darželis „Pumpurėlis“.

 13. Klaipėdos lopšelis-darželis „Versmė“.

 14. Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“.

 15. Prano Domšaičio galerija.

 16. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka.

 17. Klaipėdos krepšinio mokykla.

 18. VšĮ „Klaipėdos žingsnis“.