RUGSĖJIS

VADOVO DARBOTVARKĖ

Rugsėjo 20 d. 10 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas

Tėvų susirinkimai

Rugsėjo 27 d. 17 val. – ,,Žvirbliuko” gr.

Rugsėjo 28 d. 17 val. – ,,Vyturiuko” gr.

SPALIS

Spalio 4  d. 17 val. – ,,Zylutės” gr.

Spalio 9 d. 17 val. – ,,Gandriuko” gr.

Spalio 10 d. 17 val. – ,,Bitutės” gr.

Spalio 11 d. 17 val. – ,,Boružėlės” gr.

Spalio 12 d. 17 val. – ,,Svirpliuko” gr.

Spalio 16 d. 17 val. – ,,Drugelio” gr.

Spalio 17 d. 17 val. – ,,Žiogelio” gr.

Spalio 18 d. 17 val. – ,,Kregždutės” gr.