BALANDIS

2021 m. balandžio  7 d. 10.00 val. direktorius dalyvauja švietimo įstaigų direktorių pasitarime (pasitarimas vyks nuotoliniu būdu).

2021 m. balandžio 19 d. 17.30 val. direktorius dalyvauja nuotoliniame „Drugelio“ gr. susirinkime, tema „Vaiko raida“. Kviestinis asmuo PPT psichologė Lina Noreikienė.

2021 m. balandžio 20 d. direktorius dalyvauja nuotoliniame „Svirpliuko“ gr. susirinkime, tema „Vaiko kalbos ugdymas“.

2021 m. balandžio 21 d. direktorius dalyvauja nuotoliname „Zylutės“ gr. susirinkime, tema „Pykčio valdymas“.

2021 m. balandžio 22 d. direktorius dalyvauja nuotoliniame „Gandriuko“ gr. susirinkime, tema „Ugdymas per STEAM veiklas“.

2021 m. balandžio 26 d. direktorius dalyvauja nuotoliniame „Boružėlės“ gr. susirinkime, tema „Ribų ir taisyklių nustatymas vaikams. Teisingas vaikų drausminimas“.

2021 m. balandžio 27 d. direktorius dalyvauja nuotoliniame „Bitutės“ gr. susirinkime.

2021 m. balandžio 28 d. direktorius dalyvauja nuotoliniame „Žiogelio“ gr. susirinkime, tema „Mano pirmieji pasiekimai“.

2021 m. balandžio 29 d. direktorius dalyvauja nuotoliniame  „Žvirbliuko“ gr. susirinkime, tema „Ruošiamės tapti mokiniais“.

2021 m. balandžio 30 d. direktorius dalyvauja nuotoliniame „Vyturiuko“ gr. susirinkime, tema „Priešmokyklinuko kompetencijų vertinimas ir pasirengimas būti mokiniu“.