RUGSĖJIS

2021 m. rugsėjo 8 d. 9:00 val. direktorius dalyvauja diskusijoje su lopšelių-darželių direktoriais (renginio vieta: Liepų g. 11);

2021 m. rugsėjo 20 d. „Žvirbliuko“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas, tema „Priešmokykliniai metai – tiltas link mokyklos;

2021 m. rugsėjo 22 d. 10:00 val. direktorius dalyvauja ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pasitarime (pasitarimas vyks nuotoliniu būdu);

2021 m. rugsėjo 22 d. „Svirpliuko“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas, tema „Emocijos vaiko gyvenime“;

2021 m. rugsėjo 23 d. „Boružėlės“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas, tema „Vaikų kalbos raida“. Kviestinis asmuo – logopedė Rasa Jasaitė;

2021 m. rugsėjo 27 d. „Drugelio“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas, tema „Pirmieji žingsneliai „Drugelio“ grupėje“;

2021 m. rugsėjo 28 d. „Bitutės“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas, tema „Tėvai ir vaikų kūrybiškumo ugdymas“;

2021 m. rugsėjo 29 d. „Kregždutės“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas, tema „Kuo ypatingi 3-ejų metų vaikai“;

2021 m. rugsėjo 30 d. „Zylutės“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas, tema ,,Dėmesio rodymas – geriausias pastiprinimas“;

SPALIS

2021 m. spalio 6 d. „Žiogelio“ grupės ugdytinių tėvų susirinkimas, tema „Ankstyvojo amžiaus adaptaciniai ypatumai“;