Visuomenės sveikatos priežiūros tikslas saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, užkirsti kelią ligoms ir traumoms, sumažinti vaikų sergamumą, mokyti bendruomenę sveikos gyvensenos. Aktyviai bendradarbiauti su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos vaikams specialistais.

Visuomenės sveikatos priežiūros ugdymo įstaigoje uždaviniai:
1. vykdyti vaikų sveikatos būklės stebėseną;
2. ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius;
3. vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją ugdymo įstaigoje;
4. organizuoti vaikams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, vaiko savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje;
5. esant nepalankiai epidemiologinei situacijai organizuoti ėminių paėmimą ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimą ugdymo įstaigos bendruomenės nariams.
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro paslaugos nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems piliečiams, jų artimiesiems, specialistams (informacija LT ir RU kalbomis): https://www.sveikatosbiuras.lt/lt/naujienos/klaipedos-miesto-visuomenes-sveikatos-biuro-paslaugos-nuo-karo-ukrainoje-nukentejusiems-pilieciams-ju-artimiesiems-specialistams-35131.html
Daugiau informacijos apie pasirengimą branduolinei ar radiologinei avarijai galite rasti:
* Ekstremalioms situacijoms pasirengti skirtoje svetainėje www.lt72.lt
*  Radiacinės saugos centro interneto svetainės skiltyje „Ką reikia žinoti apie pasirengimą branduolinei avarijai?“ https://bit.ly/3KZREn3
*  Interaktyviame elektroniniame mokyme apie jonizuojančiąją spinduliuotę – www.radiacija.eu
* Leidinys „Rekomendacijos gyventojams: kaip elgtis, jeigu įvyktų branduolinė arba radiologinė avarija?” https://bit.ly/3MXbNfn
DĖL INFORMACIJOS NUSTAČIUS SKARLATINOS ATVEJĮ UGDYMO ĮSTAIGOJE