Visuomenės sveikatos priežiūros tikslas saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, užkirsti kelią ligoms ir traumoms, sumažinti vaikų sergamumą, mokyti bendruomenę sveikos gyvensenos

 Kaip elgtis padidinto aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis atvejais:

– kuo daugiau laiko praleisti uždarose, drėgnuoju būdu išvalytose patalpose;

– patalpas vėdinti skersvėjiniu būdu, kad per trumpą laiką kuo greičiau išsivėdintų patalpos;

– atsisakyti fizinio aktyvumo – sportavimo ir fizinio darbo lauke, visose ugdymo įstaigose nutraukti kūno kultūros pamokas ir treniruotes lauke;

– nuolat drėgnu būdu valyti patalpas;

– išeinant iš patalpų, nepalikti atidarytų langų;

– vaikščioti atokiau nuo didžiųjų miesto gatvių.

Informaciją apie oro kokybės tyrimų rezultatus galima rasti tinklapyje adresu: gamta.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PUSLAPIS