PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos  

Išsilavinimas, specialybė

Atliekamos funkcijos ar mokomasis dalykas

1

Onutė Pučinskienė

meninio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis (Klaipėdos konservatorija), muzika

meninis (muzikinis) ugdymas

2

Rasa Jasaitė

logopedė

aukštasis universitetinis (ŠU), logopedija

švietimo pagalbos teikimas kalbos sutrikimų turintiems vaikams

3

Nijolė Šepeliovienė

surdopedagogė

aukštasis universitetinis (ŠU), specialioji pedagogika (surdopedagogika)

specialiosios pagalbos teikimas klausos sutrikimų turintiems vaikams

4

Violeta Jakimovičienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis (ŠPI), ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

priešmokyklinis ugdymas

5

Rasuolė Daukšienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis (KU), edukologija

priešmokyklinis ugdymas

6

Rasa Brazienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis (KU), ikimokyklinio ugdymo pedagogika

ikimokyklinis (ankstyvasis) ugdymas

7

Gretė Česnelytė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vilniaus kolegija  specialybė – ikimokyklinio ugdymo mokytojas studentė

ikimokyklinis ugdymas

8

Rosita Spalgenienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis (KU), ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

ikimokyklinis ugdymas

9

Asta Srėbalienė

neformaliojo švietimo mokytoja  

aukštasis neuniversitetinis (Klaipėdos kolegija), ikimokyklinis ugdymas

neformalusis ugdymas: dailės ir vaidybinių gebėjimų ugdymas

10

Valda Simaitienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis (ŠPI), ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

ikimokyklinis ugdymas

11

Lina Jurgaitienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis (KU), ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

ikimokyklinis ugdymas

12

Ona Kurlinkienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis (ŠPI), ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

ikimokyklinis ugdymas

13

Vitalija Kanclerienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis (KU), edukologija

priešmokyklinis ugdymas

14

Diana Paldauskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis (ŠPI), ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

ikimokyklinis ugdymas

15

Irena Avraniukienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis (ŠPI), ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

ikimokyklinis ugdymas

16

Lena Peganova

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis (ŠPI), ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

ikimokyklinis ugdymas

17

Rima Butkienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis (KU), ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

ikimokyklinis ugdymas

18

Ieva Juozapavičienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis (KU), vaikystės pedagogika

ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas

19

Vaida Barniškienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis (KU) vaikystės pedagogika

ikimokyklinis ugdymas

20

Vaida Jurevičienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis universitetinis (KU), ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

ikimokyklinis (ankstyvasis) ugdymas

21 

Mindaugas Bugys

neformaliojo švietimo mokytojas

aukštasis universitetinis (KU) vaikystės pedagogika su papildoma kūno kultūros programa

neformalusis ugdymas: fizinis aktyvumas

22

Alma Ona Kukorienė

mokytojo padėjėja

Panevėžio aukštesnioji medicinos mokykla

pagalba specialiųjų poreikių turinčiam vaikui