ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

SU KONTAKTINE INFORMACIJA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Telefono numeris El. paštas Išsilavinimas, specialybė Atliekamos funkcijos ar mokomasis dalykas
1 Monika Gasiūnienė direktoriaus pavaduotoja 8 699 19 167 pagrandukas.ukis@gmail.com Klaipėdos valstybinė kolegija, apskaita biudžetinėse įstaigose;
Mykolo Romerio universitetas, viešojo administravimo magistras
Lopšelio-darželio pastato, kiemo, patalpų, inventoriaus priežiūra; personalo, atliekančio ūkines ir technines funkcijas, darbo organizavimas; viešųjų pirkimų vykdymas
2 Sandra Jokševičienė specialistė 8 699 19 167 buhalterija@pagrandukasklp.lt Klaipėdos valstybinė kolegija, apskaitininkas prekybos įmonėse Apskaitos dokumentų ruošimas, tvarkymas ir perdavimas Centralizuotos apskaitos tvarkymo skyriui
3 Jolita Pakštaitė
raštinės administratorė 8 699 19 377 pagrandukas.sekretore@gmail.com Vilniaus universitetas, Fizinių mokslų bakalauras
Lopšelio-darželio dokumentų rengimas, archyvinių bylų tvarkymas, apskaita bei saugojimas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas” duomenų apsaugos pareigūnė Sandra Jokševičienė

el. p. pagrandukopareigune@gmail.com  tel. 8 699 19 167, (8 46) 346 117,