2022 m. Padėkos raštai
 • Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštas asmeninio jubiliejaus proga įteiktas ikimokyklinio ugdymo mokytojai.
 • Mero padėkos raštas Mokytojų dienos proga už ilgametį, atsakingą ir pasiaukojantį darbą su ugdytiniais įteiktas ikimokyklinio ugdymo mokytojai.
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ vadovo Padėkos raštai jubiliejų proga įteikti specialistei, mokytojo padėjėjai, auklėtojo padėjėjai ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai.
2021 m. Padėkos raštai
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ vadovo Padėkos raštas atsisveikinimo proga įteiktas priešmokyklinio ugdymo mokytojai;
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ vadovo Padėkos raštas  asmeninio Jubiliejaus proga įteiktas ikimokyklinio ugdymo mokytojai.
2020 m. Padėkos raštai
 • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo Padėkos raštas asmeninio Jubiliejaus proga įteiktas ikimokyklinio ugdymo mokytojui;
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ vadovo Padėkos raštai asmeninių švenčių proga įteikti pagalbiniam darbininkui, valytojai, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo mokytojui, meninio ugdymo mokytojui;
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ vadovo Padėkos raštai  atsisveikinimo proga įteikti surdopedagogui ir ikimokyklinio ugdymo mokytojui.
2019 m. Padėkos raštai
 • Klaipėdos miesto mero Padėkos raštai Tarptautinės mokytojų dienos proga ir asmeninio Jubiliejaus proga įteikti vadovui;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo Padėkos raštas Tarptautinės mokytojų dienos proga įteiktas priešmokyklinio ugdymo mokytojui;
 • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo Padėkos raštas asmeninio Jubiliejaus proga įteiktas surdopedagogui;
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ vadovo Padėkos raštai asmeninio Jubiliejaus proga įteikti direktoriaus pavaduotojui, neformaliojo švietimo mokytojui, dviem auklėtojų padėjėjoms ir pagalbiniam darbininkui, už kūrybingą ir ilgametį darbą išvykstant iš įstaigos įteikti ikimokyklinio ugdymo mokytojui ir auklėtojos padėjėjai, už pagalbą ir aktyvią veiklą įstaigos labui įteikti šešiems ugdytinių tėvams.