Pareigų (pareigybės) pavadinimas

 

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis)  darbo užmokestis (Eur)

 

 

 

2022 m. III ketvirtis

2021 m.

Direktorius

1

2950,22

2710,30

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

2182,58    

 2236,76

Direktoraus pavaduotojas

1

2108,24

1926,91

Specialistas

1

1645,89

1587,91

Raštinės administratorė

1

1637,13

1345,56

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,2

1857,20

1619,11

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

12,8

1578,77

1555,45

Meninio ugdymo mokytojas

1

1969,83

1850,08

Neformaliojo švietimo mokytojas

1,5

1563,88

1447,13

Logopedas

1

1419,18

 1376,16

Surdopedagogas

1

1637,46

1439,40

Mokytojo padėjėjas

3

983,98

 695,93

Sandėlininkas

1

1075,0

933,60

Auklėtojos padėjėjas

11,3

 999,38

874,14

Virėjas

3

1276,37

968,88

Skalbinių prižiūrėtojas

0,5

725,02

669,26

Valytojas

1

693,50

  0,00

Pagalbinis darbininkas, remonto darbininkas

1

706,34

666,68

Kiemsargis

1

719,18

658,65

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

1,5

702,52

672,58