Pareigų (pareigybės) pavadinimas

 

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis)  darbo užmokestis (Eur)

 

 

 

2021 m. I ketvirtis

2020 m.

Direktorius

 

1

2528,81

2344,47

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

1

2203,15

1893,91

Direktoraus pavaduotojas

 

1

1849,97

1570,30

Specialistas

 

1

1530,67

1413,55

Raštinės administratorė

 

1

1286,72

915,16

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

 

3,2

1590,55

1438,11

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 

12,8

1533,93

1245,20

Meninio ugdymo mokytojas

 

1

1810,85

1542,76

Neformaliojo švietimo mokytojas

 

1,5

1428,92

1375,92

Logopedas

 

1

769,46

676,57

Surdopedagogas

 

1

1183,71

1175,55

Mokytojo padėjėjas

 

0,5

923,17

1047,55

Sandėlininkas

 

1

924,81

859,69

Auklėtojos padėjėjas

 

11,3

898,63

868,48

Virėjas

 

3

979,83

961,57

Skalbinių prižiūrėtojas

 

0,5

664,85

625,23

Valytojas

 

1

673,87

683,20

Pagalbinis darbininkas, remonto darbininkas

 

1

663,05

614,05

Kiemsargis

 

1

663,05

622,05

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

 

1,5

663,05

619,83