Pareigų (pareigybės) pavadinimas

 

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis)  darbo užmokestis (Eur)

 

 

 

2021 m. II ketvirtis

2020 m.

Direktorius

1

2515,62

2344,47

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

2133,21

1893,91

Direktoraus pavaduotojas

1

1872,66

1570,30

Specialistas

1

1460,26

1413,55

Raštinės administratorė

1

1285,02

915,16

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,2

1610,29

1348,23

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

12,8

1540,28

1264,66

Meninio ugdymo mokytojas

1

1747,70

1542,76

Neformaliojo švietimo mokytojas

1,5

1383,55

1375,92

Logopedas

1

968,19

515,40

Surdopedagogas

1

1141,66

1175,55

Mokytojo padėjėjas

0,5

893,86

1047,55

Sandėlininkas

1

895,62

859,69

Auklėtojos padėjėjas

11,3

868,75

868,48

Virėjas

3

934,56

961,57

Skalbinių prižiūrėtojas

0,5

642,00

625,23

Valytojas

1

780,19

683,20

Pagalbinis darbininkas, remonto darbininkas

1

642,00

614,05

Kiemsargis

1

642,00

622,05

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

1,5

642,00

619,83