Pareigų (pareigybės) pavadinimas

 

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis)  darbo užmokestis (Eur)

 

 

 

2022 m. IV ketvirtis

2021 m.

Direktorius

1

4085,78

2710,30

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

2506,67    

 2236,76

Direktoraus pavaduotojas

1

2475,74

1926,91

Specialistas

1

2077,95

1587,91

Raštinės administratorė

1

1883,60

1345,56

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,28

1834,54

1619,11

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

13,12

1672,81

1555,45

Meninio ugdymo mokytojas

1

2216,24

1850,08

Neformaliojo švietimo mokytojas

1,5

1777,23

1447,13

Logopedas

1

1552,74

 1376,16

Surdopedagogas

1

1741,38

1439,40

Mokytojo padėjėjas

3

1060,53

 695,93

Sandėlininkas

1

1280,89

933,60

Auklėtojos padėjėjas

11,3

 1120,60

874,14

Virėjas

3

1381,03

968,88

Skalbinių prižiūrėtojas

0,5

819,15

669,26

Valytojas

1

755,44

  0,00

Pagalbinis darbininkas, remonto darbininkas

1

798,92

666,68

Kiemsargis

1

778,69

658,65

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

1,5

801,17

672,58