Pareigų (pareigybės) pavadinimas

 

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis)  darbo užmokestis (Eur)

 

 

 

2021 m. IV ketvirtis

2020 m.

Direktorius

1

3710,84

2344,47

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

2446,55

1893,91

Direktoraus pavaduotojas

1

2251,13

1570,30

Specialistas

1

1851,84

1413,55

Raštinės administratorė

1

1547,42

915,16

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,2

1817,90

1304,83

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

12,8

1683,29

1107,29

Meninio ugdymo mokytojas

1

2061,01

1542,76

Neformaliojo švietimo mokytojas

1,5

1584,94

1375,92

Logopedas

1

1590,11

1030,80

Surdopedagogas

1

2089,98

1175,55

Mokytojo padėjėjas

2,5

792,65

    0,00

Sandėlininkas

1

1058,95

859,69

Auklėtojos padėjėjas

11,3

1012,48

797,87

Virėjas

3

1034,56

961,57

Skalbinių prižiūrėtojas

0,5

738,93

625,23

Valytojas

1

869,44

683,20

Pagalbinis darbininkas, remonto darbininkas

1

728,67

614,05

Kiemsargis

1

698,67

622,05

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

1,5

751,66

619,83