INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis)  darbo užmokestis (Eur)

2020 m. IV ketvirtis

2019 m.

Direktorius

1

2087,81

2044,43

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

2242,38

1602,74

Direktoraus pavaduotojas

1

1687,33

1186,67

Specialistas

1

1639,94

1148,99

Raštinės administratorė

1

1166,45

477,37

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,2

1827,68

1207,12

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

12,8

1671,36

835,27

Meninio ugdymo mokytojas

1

2110,14

1220,83

Neformaliojo švietimo mokytojas

1,5

1600,15

1068,00

Logopedas

1

1163,22

1307,29

Surdopedagogas

1

1219,66

1194,62

Mokytojo padėjėjas

0,5

1047,55

Sandėlininkas

1

945,13

661,80

Auklėtojos padėjėjas

11,3

934,62

630,02

Virėjas

3

1075,49

776,17

Skalbinių prižiūrėtojas

0,5

679,66

559,73

Valytojas

1

832,30

585,71

Pagalbinis darbininkas, remonto darbininkas

1

627,54

563,09

Kiemsargis

1

660,13

557,45

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

1,5

655,15

566,14