UGDYMAS

Lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ teikiamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos. Vaikai lopšelyje-darželyje ugdomi nuo 2 iki 7 metų.

Pradėti ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimamas 2-5 metų vaikas, pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu ir jeigu vaikas yra tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau negu jam sueis 5 metai.

MAITINIMAS

         Maitinimas švietimo įstaigoje organizuojamas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais vaikų maitinimo organizavimą, maisto gaminimą, patalpų ir įrangos priežiūrą, higienos normas, sveikatos bei saugos reikalavimus. Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Pagrandukas“ vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis:

  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“   parsisiųsti PDF.

         Už maitinimo organizavimą yra atsakingas švietimo įstaigos steigėjas, maitinimo paslaugos teikėjas ir įstaigos vadovas.

         Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse vaikai maitinami kas 3,5 valandas (pusryčiai, pietūs, vakarienė) pagal įstaigos vadovo patvirtintus planinius valgiaraščius ir nustatytą tvarką. Pusryčius skirtingo amžiaus grupių vaikai valgo nuo 8.30 iki 8.48 val.,  pietūs – nuo 12.00  iki 12.27 val., vakarienė  nuo 15.30 iki 15.48 val.

Informacija apie nepageidaujamus ir rekomenduojamus maisto produktus ugdymo įstaigose: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/maistas-vaiku-priespieciu-dezutese

Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą nustatomas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T2-172 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, Atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“

Eil.
Nr.
GrupėsAtlygis už maisto produktus (vienos dienos kaina) Atlygis už patiekalų gamybą (vieno mėnesio kaina)
1.Lopšelio   grupėse, veikiančiose 10,5 arba 12 valandų3,20 Eur25,00 Eur
2.Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, veikiančiose 10,5 arba 12 valandų3,60 Eur25,00 Eur
3.Priešmokyklinio ugdymo grupėse, kai mokiniams yra skiriami nemokami pietūs2,00 Eur14,00 Eur

Paskutinį kartą atnaujinta 19 rugsėjo, 2022 . Pakeitimus atliko „Pagranduko“ administracija