UGDYMAS

Lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ teikiamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos. Vaikai lopšelyje-darželyje ugdomi nuo 2 iki 7 metų.

Pradėti ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimamas 2-5 metų vaikas, pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu ir jeigu vaikas yra tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau negu jam sueis 5 metai.

MAITINIMAS

         Maitinimas švietimo įstaigoje organizuojamas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais vaikų maitinimo organizavimą, maisto gaminimą, patalpų ir įrangos priežiūrą, higienos normas, sveikatos bei saugos reikalavimus.

  •   Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Pagrandukas“ vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantisLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“   Maitinimo tvarkos aprašas naujas 2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394 ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO parsisiųsti PDF
  • Maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašu“, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-143   SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO už maitinimo paslaugą KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMOparsisiųsti PDF

         Už maitinimo organizavimą yra atsakingas švietimo įstaigos steigėjas, maitinimo paslaugos teikėjas ir įstaigos vadovas.

         Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse vaikai maitinami kas 3,5 valandas (pusryčiai, pietūs, vakarienė) pagal įstaigos vadovo patvirtintus planinius valgiaraščius ir nustatytą tvarką. Pusryčius skirtingo amžiaus grupių vaikai valgo nuo 8.30 iki 8.48 val.,  pietūs – nuo 12.00  iki 12.27 val., vakarienė  nuo 15.30 iki 15.48 val.

Informacija apie nepageidaujamus ir rekomenduojamus maisto produktus ugdymo įstaigose: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/maistas-vaiku-priespieciu-dezutese

Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą nustatomas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

Eil.
Nr.
GrupėsAtlygis už maisto produktus (vienos dienos kaina) Atlygis už patiekalų gamybą (vieno mėnesio kaina)
1.Lopšelio   grupėse, veikiančiose 10,5 arba 12 valandų1,98 Eur15,00 Eur
2.Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, veikiančiose 10,5 arba 12 valandų2,25 Eur15,00 Eur

Paskutinį kartą atnaujinta 7 kovo, 2021 . Pakeitimus atliko „Pagranduko“ administracija