PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“
direktoriaus 2022 m. sausio 3 d.
įsakymu Nr. V-5

PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ PRIVALOMA KREIPTIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ ASMENĮ PATEIKIMO, SĄRAŠAS

Įstaigos pavadinimasPareigybės pavadinimas
Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Pagrandukas“1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Pagrandukas“2. Direktoriaus pavaduotojas

___________________________________

Paskutinį kartą atnaujinta 28 liepos, 2022 . Pakeitimus atliko „Pagranduko“ administracija