Dėkojame visiems 2021 metais skyrusiems paramą Klaipėdos lopšeliui-darželiui ,,Pagrandukas“. Jūsų paramos dėka yra gerinamos vaikų ugdymo(si) sąlygos ir atnaujinamos įstaigos erdvės. 2021 m. į lopšelio-darželio sąskaitą buvo pervesta 2962,50 Eur paramos. Praėjusiais metais iš paramos lėšų įsigyta STEAM priemonių eksperimentų kambarėliui, šviestuvai koridoriuje ir stendai-magnetinės lentos koridoriuje, dezinfekcinės priemonės bei prisidėta prie lauko įrangos pirkimo.

Tikimės Jūsų paramos ir 2022 metais. Prašymus šias metais galite pildyti iki 2022 m. gegužės 2 d.  

Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei laukelius, pažymėtus (*):
(*) 5 Mokestinis laikotarpis – 2021;
(*) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams;
(*) E1 Gavėjo tipas – 2 (paramos gavėjas);
(*) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) –190435462;
(*) Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2;

Nuo 2022-01-01 skirti pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius metus galite tik elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), teikiant prašymą FR0512 (5 versija) (primename, kad prieš tai turite būti pateikę Metinę pajamų deklaraciją GPM311). 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.