Informuojame, kad Teisingumo ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos
pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo (toliau – Pagalbos
Įstatymas) 6 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktus, parengė elektroninį informacinį leidinį „Ką turi žinoti nukentėjęs asmuo?“, kuriame pateikiama Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija. Elektroninio informacinio leidinio tikslas – užtikrinti, kad nuo nusikalstamos veikos nukentėję asmenys žinotų savo teises ir galėtų jomis efektyviai naudotis, taip pat neatidėliotinai gauti būtiną
pagalbą bei kreiptis į pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybą.
Šiame leidinyje galima rasti informaciją, kur nukentėjus nuo nusikaltimo reiktų kreiptis skubios
pagalbos, kokios yra nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų teisės, kaip galima pateikti skundą. Taip
pat leidinyje aprašytos išlaidų, susijusių su patirta žala, kompensavimo sąlygos, advokato
teisinės pagalbos suteikimo galimybės, pagalbos tarnybų teikiamos paslaugos, pateikti jų
kontaktai bei kita aktuali informacija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.