Tėvelių dėmesiui! Keičiasi atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimas Nr. T2-172 ” Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo” įsigalios nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS IR NEMOKAMAS MAITINIMAS JAUNIAUSIEMS MOKINIAMS NAUJAIS MOKSLO METAIS

              Informuojame, kad nuo liepos 1 d. prasideda prašymų dėl socialinės paramos mokiniams – paramos mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamo maitinimo 2021–2022 mokslo metams – priėmimas. Todėl raginame moksleivių tėvus, globėjus ar bendrai gyvenančius asmenis teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams.               Svarbiausios naujovės nuo šių metų rugsėjo 1 d.: visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams, nepaisant to, kokios yra šeimos pajamos, bus skiriami nemokami pietūs mokyklose be atskiro prašymo. (Jeigu šios paramos poreikio nėra, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar […]

Renginiai, projektai

SPALIO MĖNUO PAGRANDUKO gimtadienis 2021-10-11-15 Einam, bėgam, šokinėjam (sportinis renginys PAGRANDUKUI) 2021-10-11-15 Kompozicija iš lapų (paroda PAGRANDUKUI) 2021-10-11-15 Edukacinė išvyka į miniZOO („Vyturiuko“ gr.) 2021-10-05 Edukacinė valandėlė naujajame turguje apie prekybą („Žvirbliuko“ gr.) 2021-10-07 Edukacinė išvyka į miniZOO („Žvirbliuko“ gr.) 2021-10-14 Su atšvaitu saugu (akcija „Vyturiuko“ gr.) 2021-10-18 Eksperimentų ir pokštų savaitė („Boružėlės“ gr.) 2021-10 Mano mėgstamų filmukų herojai (teminė savaitė „Boružėlės“ gr.) 2021-10 Spalvų laboratorija (teminė savaitė „Zylutės“ gr.) 2021-10 Žaiskim, vaikai, žaidimus („Kregždutės“ gr. projektas) 2021-10 Viskas apie […]

Ugdymas šeimoje

Tėvai, galvojantiems, kad vaikų ugdymas namuose yra kokybiškesnis už tą, kuris teikiamas mokykloje, suteikiama teisė vaiką mokyti namuose. Primename, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020-05-20 nutarimas Nr. 504),vaikai gali būti ugdomi (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Tėvai pageidaujantys, kad pagal įsigaliojusią tvarką vaikas būtų ugdomas šeimoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir vėlesniais metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 […]