,,Mūsų miesto architektai“

Lopšelio-darželio ,,Pagrandukas“ pedagogai organizavo Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektą ,,Mūsų miesto architektai“. Su rezultatu galite susipažinti paspaudę ant nuorodos. https://read.bookcreator.com/yoZyuXEPouP85W90TWp1XQ2sL2r1/oHI7M6v_Sya3Fe_uOr5BxA?fbclid=IwAR1SpHYNocewh5SEgFL3iECPHLqFs_3Z290ktM6cOqsQNtA_iIAUKK156bo

Renginiai, projektai

GEGUŽĖS MĖNUO Metų projektas ,,Aš myliu gimtą miestą – jį Klaipėda šaukiu“ (skirta Klaipėdos 770 metų sukakčiai):Pažinkime Klaipėdą gyvai (išvykos prie jūros, švyturio; pasivaikščiojimai po Klaipėdos senamiestį, naujamiestį; muziejų, bažnyčių lankymas ir kt.) 2022 m. 04-06 ,,Mūsų miesto architektai“ (projektas Klaipėdos miesto ikimokyklinėms įstaigoms) 2022 m. 02-05 Draugystės savaitė. Aš – būsimasis priešmokyklinukas 2022-05 ,,Lik sveikas, darželi!“ 2022-05 ,,Penktadienis – sportadienis“ (sportinis renginys) 2022-05 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų renginys ,,Klaipėda – mes tavo ateitis!“ 2002-05 Paskaita – diskusija apie saugų elgesį […]

Priešmokyklinukai kelia sparnus

Laikas taip greitai skrieja ir mūsų darželio priešmokyklinukai jau kelia sparnus. Palinkėkime savo vaikams geros kelionės į nuostabų žinių pasaulį. 2022 m. gegužės 24 d. 16.00 val. vyks  priešmokyklinės „Žvirbliuko“  grupės išleistuvės. 2022 m.  gegužės 25 d. 16.00 val.  vyks priešmokyklinės „Vyturiuko“ grupės išleistuvės. Apribojimų dėl dalyvių skaičiaus nėra. Laukiame visų norinčių dalyvauti šventėje!

Renginiai, projektai

Balandžio mėnuo Metų projektas ,,Aš myliu gimtą miestą – jį Klaipėda šaukiu“ (skirta Klaipėdos 770 metų sukakčiai):Pažinkime Klaipėdą gyvai (išvykos prie jūros, švyturio; pasivaikščiojimai po Klaipėdos senamiestį, naujamiestį; muziejų, bažnyčių lankymas ir kt.) 2022 m. 04-06 ,,Mūsų miesto architektai“ (projektas Klaipėdos miesto ikimokyklinėms įstaigoms) 2022 m. 02-05 ,,Margučiai rieda“ (projektas su Litorinos mokykla) 2022-04 Renginys ,,Vėl pavasaris pas mus, laikas puošti margučius“ 2022-04 Renginys ,,Jurginės – piemenėlių diena“ 2022-04 Pokalbis – diskusija apie patyčias ,,Kas yra tikras draugas“ (,,Zylutės“, ,,Boružėlės“, […]

DĖL ELEKTRONINIO LEIDINIO NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS

Informuojame, kad Teisingumo ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikospagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo (toliau – PagalbosĮstatymas) 6 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktus, parengė elektroninį informacinį leidinį „Ką turi žinoti nukentėjęs asmuo?“, kuriame pateikiama Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija. Elektroninio informacinio leidinio tikslas – užtikrinti, kad nuo nusikalstamos veikos nukentėję asmenys žinotų savo teises ir galėtų jomis efektyviai naudotis, taip pat neatidėliotinai gauti būtinąpagalbą bei kreiptis į pagalbos nuo […]

DĖL PARAMOS ĮSTAIGAI

    Dėkojame visiems 2021 metais skyrusiems paramą Klaipėdos lopšeliui-darželiui ,,Pagrandukas“. Jūsų paramos dėka yra gerinamos vaikų ugdymo(si) sąlygos ir atnaujinamos įstaigos erdvės. 2021 m. į lopšelio-darželio sąskaitą buvo pervesta 2962,50 Eur paramos. Praėjusiais metais iš paramos lėšų įsigyta STEAM priemonių eksperimentų kambarėliui, šviestuvai koridoriuje ir stendai-magnetinės lentos koridoriuje, dezinfekcinės priemonės bei prisidėta prie lauko įrangos pirkimo. Tikimės Jūsų paramos ir 2022 metais. Prašymus šias metais galite pildyti iki 2022 m. gegužės 2 d.   Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei laukelius, […]

Renginiai ir projektai

Kovo mėnuo Metų projektas „Aš myliu gimtą miestą – jį Klaipėda šaukiu“ (skirta Klaipėdos 770 metų sukakčiai): 2022 m. * Klaipėdos miesto istorija: architektūra, uostas, žvejyba, žymūs žmonės (virtualūs pažintiniai pristatymai; edukaciniai renginiai, šventės, susitikimai su Klaipėdos m. įžymiais žmonėmis ir kt.) 2022 m. 01-03 ,,Mūsų miesto architektai (projektas Klaipėdos miesto ikimokyklinėms įstaigoms) 2022 m. 02-05 ,,Mes pavasarėlio laukiam, paukštelius namolio šaukiam“ (Užgavėnės) 2022-03 Teatro savaitė, skirta Klaipėdai 2022-03 Žemės diena, Vandens diena, Gandro diena 2022-03 ,,Čiulba ulba paukštužėliai mano […]

TESTAVIMAS NAMUOSE

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Pagrandukas“ pasirinko testavimo namuose būdą. Pateikiame testavimo namuose etapus: 1. Bus išdalinti antigeno testai ,,LEDINUKAI“ ir apmokoma, kaip jais naudotis. Pridedame vaizdinę medžiagą kaip greitaisiais antigeno testais iš seilių, vadinamaisiais ledinukais, testuoti vaikus, ugdomus pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas. https://www.youtube.com/watch?v=dB0wA1CuleM&t=2s; 2. Tais atvejais, kai pagal nustatytą grafiką antigeno testas turi būti atliekamas savaitgalį, rekomenduoti jį atlikti paskutinę dieną iki grįžimo į ugdymo procesą; 3. Tėvai apie teigiamą rezultatą turi pranešti atsakingai ugdymo įstaigos visuomenės sveikatos specialistei, kuri fiksuoja […]

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLAS

Priėmimo mokytis organizavimo ir vykdymo kriterijai, sąlygos reglamentuotos Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T2-296: https://svietimas.klaipeda.lt/priemimo-i-mokyklas-dokumentai/9   Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-22 įsakymu Nr. AD1-217, nustatyta, kad PRAŠYMAI mokytis 2022–2023 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, PRADEDAMI REGISTRUOTI nuo 2022 m.: kovo 1 d. 10 val. į 9 klases; kovo 2 d. 10 val. į 10–12 klases; kovo 3 […]