Renginiai, projektai

Rugsėjo mėnuo Metų projektas ,,Aš myliu gimtą miestą – jį Klaipėda šaukiu“ (skirta Klaipėdos 770 metų sukakčiai):*Išvykos į įvairius miesto muziejus ,,Klaipėdos istorija“ 2022-09 Kuriu, žaidžiu, svajoju (teminė savaitė viso darželio vaikams: veiklos lauke) 2022-09 Vėl džiugi Pirma rugsėjo astros žiedu pražydėjo 2022-09-01 Judumo savaitė 2022-09 Paroda įstaigoje ,,Rudenėlis atkeliavo“ (,,Vyturiuko“, ,,Boružėlės“ gr.) 2022-09 Kimochi (socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdanti programa) („Zylutės“ gr.) 2022-09 – 2023-05 Zipio draugai (tarptautinė ankstyvosios prevencijos socialiniams bei emociniams sunkumams įveikti programa) („Vyturiuko“ […]

Informacija dėl socialinės paramos mokiniams

Informuojame, kad nuo liepos 1 d. jau prasidėjo prašymų dėl socialinės paramos mokiniams (paramos mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamo maitinimo) 2022–2023 mokslo metams  priėmimas. !!! Prašome visų mokyklų, kuriose mokosi ukrainiečiai ar kitų šalių piliečiai, paprašyti mokinių, kurių duomenys į Mokinių registrą suvesti be asmens kodo, tėvų (globėjų) kaip galima greičiau pateikti duomenis apie jų vaikams suteiktus asmens kodus ir patikslinti duomenis Mokinių registre. Paaiškiname, kad tais atvejais, kai vaikų užsieniečių duomenys Mokinių registre yra nurodyti tik su gimimo data, […]

Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą įkainių pasikeitimo

Keičiasi nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Kviečiame susipažinti su Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-172 “ Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“ pakeitimo“

Renginiai, projektai

Birželio mėnuo Metų projektas ,,Aš myliu gimtą miestą – jį Klaipėda šaukiu“ (skirta Klaipėdos 770 metų sukakčiai):Pažinkime Klaipėdą gyvai (išvykos prie jūros, švyturio; pasivaikščiojimai po Klaipėdos senamiestį, naujamiestį; muziejų, bažnyčių lankymas ir kt.) 2022 m. 04-06 Renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti 2022-06-01 ,,Penktadienis – sportadienis“ (sporto renginys) 2022-06 Rytinės mankštos 2022-06 Paskaita – diskusija apie saugų elgesį kieme „Saugūs žaidimai kieme“ (,,Svirpliuko” ir ,,Bitutės” gr. ugdytiniams) 2022-06 Paskaita – diskusija apie saugų elgesį vandenyje ir prie vandens telkinių […]

,,Mūsų miesto architektai“

Lopšelio-darželio ,,Pagrandukas“ pedagogai organizavo Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektą ,,Mūsų miesto architektai“. Su rezultatu galite susipažinti paspaudę ant nuorodos. https://read.bookcreator.com/yoZyuXEPouP85W90TWp1XQ2sL2r1/oHI7M6v_Sya3Fe_uOr5BxA?fbclid=IwAR1SpHYNocewh5SEgFL3iECPHLqFs_3Z290ktM6cOqsQNtA_iIAUKK156bo

DĖL ELEKTRONINIO LEIDINIO NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS

Informuojame, kad Teisingumo ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikospagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo (toliau – PagalbosĮstatymas) 6 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktus, parengė elektroninį informacinį leidinį „Ką turi žinoti nukentėjęs asmuo?“, kuriame pateikiama Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija. Elektroninio informacinio leidinio tikslas – užtikrinti, kad nuo nusikalstamos veikos nukentėję asmenys žinotų savo teises ir galėtų jomis efektyviai naudotis, taip pat neatidėliotinai gauti būtinąpagalbą bei kreiptis į pagalbos nuo […]

DĖL PARAMOS ĮSTAIGAI

    Dėkojame visiems 2021 metais skyrusiems paramą Klaipėdos lopšeliui-darželiui ,,Pagrandukas“. Jūsų paramos dėka yra gerinamos vaikų ugdymo(si) sąlygos ir atnaujinamos įstaigos erdvės. 2021 m. į lopšelio-darželio sąskaitą buvo pervesta 2962,50 Eur paramos. Praėjusiais metais iš paramos lėšų įsigyta STEAM priemonių eksperimentų kambarėliui, šviestuvai koridoriuje ir stendai-magnetinės lentos koridoriuje, dezinfekcinės priemonės bei prisidėta prie lauko įrangos pirkimo. Tikimės Jūsų paramos ir 2022 metais. Prašymus šias metais galite pildyti iki 2022 m. gegužės 2 d.   Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei laukelius, […]

TESTAVIMAS NAMUOSE

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Pagrandukas“ pasirinko testavimo namuose būdą. Pateikiame testavimo namuose etapus: 1. Bus išdalinti antigeno testai ,,LEDINUKAI“ ir apmokoma, kaip jais naudotis. Pridedame vaizdinę medžiagą kaip greitaisiais antigeno testais iš seilių, vadinamaisiais ledinukais, testuoti vaikus, ugdomus pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas. https://www.youtube.com/watch?v=dB0wA1CuleM&t=2s; 2. Tais atvejais, kai pagal nustatytą grafiką antigeno testas turi būti atliekamas savaitgalį, rekomenduoti jį atlikti paskutinę dieną iki grįžimo į ugdymo procesą; 3. Tėvai apie teigiamą rezultatą turi pranešti atsakingai ugdymo įstaigos visuomenės sveikatos specialistei, kuri fiksuoja […]

KONKURSAS „JUDRIAUSIAS DARŽELIS 2022“

Nuo š. m. vasario 15 d. iki gegužės 30 d. įstaigos bendruomenė, vaikai su tėvais pėsčiomis, dviračiais ar kitomis priemonėmis (išskyrus mechanines ir elektrines transporto priemones) fiksuoja savo įveiktus kilometrus pačių pasirinktomis mobiliosiomis programėlėmis. Užfiksuoti kilometrai (ne žingsniai) turi būti nufotografuoti, kaip įrodymas konkurso organizatoriui ir atsiųsti į el. paštą pagrandukas@sveikatosbiuras.lt Kviečiu visus aktyviai sudalyvauti konkurse!😉

Renginiai ir projektai

Vasario mėnuo Metų projektas ,,Aš myliu gimtą miestą miestą – jį Klaipėda šaukiu“ (skirta Klaipėdos 770 metų sukakčiai): 2022 m. a) Klaipėdos miesto istorija: architektūra, uostas, žvejyba, žymūs žmonės (virtualūs pažintiniai pristatymai; edukaciniai renginiai, šventės, susitikimai su Klaipėdos m. įžymiais žmonėmis ir kt.) 2022-01 – 03 b) Mūsų miesto architektai (projektas Klaipėdos miesto ikimokyklinėms įstaigoms) 2022-01/02 ,,Koks gražus mažytis mano kraštas…“ (Vasario 16) 2022-02 Rytinės mankštos 2022 m. Žiemos olimpiada mažųjų akimis 2022-02 Ugdytinių darbų paroda ,,Mano gimtasis kraštas“ 2022-02 […]