INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2023–2024 MOKSLO METAMS Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2023 m.:1. Vasario 27 d. 10 val. į 9 klases.2. Vasario 28 d. 10 val. į 2–4, 6–8, 10–12 klases.3. Kovo 1 d. 10 val. į 1 klases.4. Kovo 3 d. 10 val. į 5 klases.Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto […]

Festivalis ,,Kaip mokam, taip šokam – 2022″

,,Žvirbliuko“ grupės vaikučiai su mokytojomis dalyvauja Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių ir bendruomenės narių virtualiame šokių festivalyje ,,Kaip mokam, taip šokam – 2022″. Vaikučiai atliko lietuvių liaudies šokį ,,Kalvelis“. Džiaugiamės savo mažaisiais šokėjais!  

Renginiai, projektai

Gruodžio mėnuo   Spindi Kalėdų eglutė 2022-12-19 – 21 Tarptautinės antikorupcinės dienos paminėjimas 2022 -12 Edukacinė veikla ,,Zylutės“ grupės ugdytiniams ,,Menas ir kalba veikia išvien“ 2022-12-08 Kimochi (socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdanti programa) („Zylutės“ gr.) 2022-01 — 2022-05 Zipio draugai (tarptautinė ankstyvosios prevencijos socialiniams bei emociniams sunkumams įveikti programa) („Žvirbliuko“ gr.) 2022-01 — 2022-05

Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą įkainių pasikeitimo

Keičiasi nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Kviečiame susipažinti su Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-172 “ Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“ pakeitimo“      

,,Mūsų miesto architektai“

Lopšelio-darželio ,,Pagrandukas“ pedagogai organizavo Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektą ,,Mūsų miesto architektai“. Su rezultatu galite susipažinti paspaudę ant nuorodos. https://read.bookcreator.com/yoZyuXEPouP85W90TWp1XQ2sL2r1/oHI7M6v_Sya3Fe_uOr5BxA?fbclid=IwAR1SpHYNocewh5SEgFL3iECPHLqFs_3Z290ktM6cOqsQNtA_iIAUKK156bo

DĖL ELEKTRONINIO LEIDINIO NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS

Informuojame, kad Teisingumo ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo (toliau – Pagalbos Įstatymas) 6 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktus, parengė elektroninį informacinį leidinį „Ką turi žinoti nukentėjęs asmuo?“, kuriame pateikiama Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija. Elektroninio informacinio leidinio tikslas – užtikrinti, kad nuo nusikalstamos veikos nukentėję asmenys žinotų savo teises ir galėtų jomis efektyviai naudotis, taip pat neatidėliotinai gauti būtiną pagalbą bei kreiptis […]