Klaipėdos lopšelis-darželis „Pagrandukas“

Biudžetinė įstaiga,  Žardininkų g. 10,  LT- 94235  Klaipėda, tel. (8 46) 346117, el. p. info@pagrandukasklp.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190435462
AB Šiaulių bankas a. s. LT07 7180 5000 0114 2988

A- A A+

 

TRADICINIAI RENGINIAI UGDYTINIAMS IR BENDRUOMENEI 

Mokslo ir žinių diena (Rugsėjo 1-oji)
PAGRANDUKO  gimtadienis
Rudens vakarojimai
Kalėdiniai renginiai
Sausio 15 – Klaipėdos  krašto diena
Užgavėnės
Vasario 16, Kovo 11
Kaziuko mugė
Žemės  diena
Šv.Velykų šventė
Sekminės, Jurginės
Motinos diena
Teatro  savaitė
Sportinės  pramogos
Projektai: "Ugdomės(-e) bendradarbiaudami" su Litorinos mokykla, „Būsiu mokiniu“ su "Smeltės" progimnazija, „Klaipėda - neužšąlantis uostas", "Tau, gimta šalele, 100 meninių darbelių", ekologiniai, gamtosauginiai ir kiti projektai
Tarptautinė vaikų gynimo diena (Birželio 1-oji)
Lik sveikas, darželi
Ugdytinių ir  darbuotojų gimimo  datų  paminėjimas
Pažintinės  išvykos  ugdytiniams  ir  bendruomenei

PASIEKIMAI

Padėkos ir diplomai:

Europos Parlamento 

2015 m. aktyviausiai bendruomenei už piešinių konkursą-parodą "Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą".

Lietuvos Respublikos Seimo 

2014 m., 2016 m., 2017 m.  už aktyvų dalyvavimą vaikų piešinių konkurse "Nupieškime Lietuvos Nepriklausomybės dieną pasitinkančią Klaipėdą".

2015 m. už dalyvavimą Respublikiniame projekte-parodoje "Mano trispalvė" (aukl. Julija Archišina).

Lietuvos olimpinės akademijos

2017 m. piešinių konkurso "Mes sportuojame "laureatei Edilijai Navardauskaitei (neform. ugd. mokyt. A. Srėbalienė).
Klaipėdos apskrities viršininko administracijos
2010 m. priešmokyklinio ugdymo pedagogei S. Sosidko už puikų ugdytinio pasirodymą
              edukaciniame renginyje „Išausim juostą žodžių ir spalvų“.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus
2011 m., 2013 m. , 2017 m.už dalyvavimą Klaipėdos krašto vokalinės muzikos festivalyje-konkurse „Giest  lakštingalėlis“.
2011 m. už lopšelio-darželio „Pagrandukas“ liaudies šokių kolektyvo „Pagranduko  šypsenėlė“ (vad.  O. Pučinskienė) dalyvavimą Klaipėdos m. Vaikų ir jaunimo  liaudiškų šokių  konkursiniame festivalyje „Pamario susuktinis“ (I laipsnio diplomas).

Klaipėdos miesto Pedagogų švietimo ir kultūros centro
2008 m. už dalyvavimą projekte „Gintaro paukštė“,
               už kūrybinio renginio „Mažųjų skaitymai“ organizavimą;
2009 m. už dalyvavimą miesto vaikų piešinių parodoje „Vaikystės svajonės“;
2010 m. už dalyvavimą piešinių parodoje „Stebuklingas mano pasaulis“,
               už dalyvavimą edukaciniame renginyje „Išausiu juostą žodžių ir spalvų“,
  už dalyvavimą vaikų kūrybos festivalyje „Vaidinimų kraitelė -10“ (spektaklis   „Kailiniai“);
2011 m. už dalyvavimą miesto vaikų piešinių parodoje „Žiemos staigmenos“,
               už dalyvavimą vaikų kūrybos festivalyje „Vaidinimų kraitelė“ (spektaklis „Katės namai“),
              už Kalėdinius atvirukus, padovanotus senjorų klubui „Trečiasis amžius“,
 už dalyvavimą priešmokyklinio amžiaus vaikų skaitovų renginyje „Ant   vaikystės sparnų“.
2012 m. už dalyvavimą priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinės raiškos renginyje  „Tau, mano mieste, dovanoju savo širdies šilumą“,
už dalyvavimą vaikų piešinių parodoje „Gimtojo miesto paslaptys“ (skirta Klaipėdos 760 m. jubiliejui),
už dalyvavimą vaikų kūrybos festivalyje „Vaidinimų kraitelė“ (vaidinimas „Kaip šuo draugo ieškojo“).
2013 m. už dalyvavimą Sveikatingumo metams skirtoje ikimokyklinio ugdymo įstaigų Sporto ir sveikatos šventėje prie jūros „Judėk pirmyn į sveiko miesto uostą“.
2014 m. už dalyvavimą miesto vaikų piešinių parodoje „Balta žiema lekia sniegą berdama“,
               už dalyvavimą vaikų kūrybos festivalyje „Vaidinimų kraitelė“ (spektaklis „Atverk langelį“).
2014 m. už dalyvavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigų Sporto ir sveikatos šventėje prie jūros „Draugystės krantas“.

2015 m. už dalyvavimą vaikų kūrybinės raiškos jubiliejiniame festivalyje "Vaidinimų kraitelė-15" (vaidinimas "Ką pamiršo katinėlis"),

                už dalyvavimą renginyje Vaikų gynimo dienai paminėti "Mano pasaulio spalvos",

2016 m. už dalyvavimą meniniame-kūrybiniame projekte "Pati gražiausia mergelė" (pedagogė A. Srėbalienė),

             už paruošimą šventiniam koncertui "Ein saulelė apie dangų", skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (mokyt. O. Pučinskienė),

                už dalyvavimą Sporto ir sveikatos šventėje prie jūros "Su vaikyste ant bangos" (pedag. D. Kontenienė),

                už dalyvavimą "Vaidinimų kraitelė-16" (vaid. "Šimtakojo batai").

2017 m. už dalyvavimą Spoto ir sveikatos šventėje "Auskim, vaikai, žaidimus" (neform. ugd. mokyt. V. Ramonienė),

               už dalyvavimą šventiniame koncerte "Po Klaipėdą mažais žingsneliais", skirtame Lietuvos Nepriklausomybės dienai ir Klaipėda - Lietuvos kultūros sostinė 2017 (men. ugd. mokyt. O. Pučinskienė),

               už dalyvavimą "Vaidinimų kraitelė-17" (vaid. "Pabėgusios natos") ,

               už dalyvavimą parodoje "Saulutė ritasi per dangų" Vaikų ligoninėje.

Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro
2008 m., 2011 m. už dalyvavimą Atvelykio šventėje.
2013 m., 2017 m. už atlikėjų paruošimą Klaipėdos m. vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursui „Tramtatulis“ (mokyt. O. Pučinskienė).

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro
2013 m. už dalyvavimą Klaipėdos m. ir apskrities mažųjų dainorėlių ir šokėjėlių festivalyje-šventėje „MAŽAS ŽMOGUTIS“ (mokyt. O. Pučinskienė).

2015 m. už dalyvavimą tarptautinėje Lietuvos-Latvijos vaikų keramikos darbų parodoje "Odė žemei" (pedag. Asta Srėbalienė, Sniegina Sosidko),

2016 m. už dalyvavimą keramikos darbų parodoje-konkurse "Keramikų pavasaris" ( neform. ugd. mokyt. A. Srėbalienė),

2017 m. už dalyvavimą piešinių ir fotografjos darbų konkurse "Trijų spalvų istorija", skirtame Tautinio kostiumo metams (neform. ugd. mokyt. A. Srėbalienė).

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro  

2015 m. už dalyvavimą kūrybiniame konkurse "Rudens derliaus grožybės", už dalyvavimą tarptautiniame konkurse "Sveikuolių sveikuoliai" I etape.

2017 m. už dalyvavimą video filmuko konkurse "Aš matomas".

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus
2011 m. už dalyvavimą šv. Velykoms skirtoje parodoje „Margučių medis“ (aukl. R. Jokūbauskienė).

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso "Dainų dainelė"

2016 m. už dueto paruošimą ir dalyvavimą Klaipėdos m. etape (meninio ugd. mokyt. O. Pučinskienė).

Vaikų linijos
2011 m., 2012 m., 2013 m., 2014 m., 2015 m., 2016 m., 2017 m.  už dalyvavimą „Savaitėje BE PATYČIŲ“.

Europos Parlamento Informacijos biuro Lietuvoje
2011 m.  už dalyvavimą piešinių konkurse „Pagalbos telefonas 112“.

VšĮ „UNIVERSA VIA“, Klaipėdos Licėjaus
 2009 m., 2010 m.,  2011 m., 2013 m., 2015 m.  už dalyvavimą vaikų konkurse „Šauniausias   būsimasis pirmokas“ bei puikų pasirengimą mokytis pirmoje klasėje. 2011 m. ugdytinis Arminas Gečas laimėjo  III prizinę vietą.

2017 m. už dayvavimą konkurse "Alio! Ieškome talentų..."Ignas Mineikis užėmė I vietą.

Vilniaus lopšelio-darželio "Riešutėlis"

2017 m. už dalyvavimą respublikiniame vaikų piešinių konkurse "Iš knygelės į širdelę 2017 m." ir Mindaugui Jankauskui, kaip I vietos laimėtojui

Klaipėdos lopšelio-darželio „Boružėlė“
2010 m. už dalyvavimą vaikų kūrybos darbų parodoje „Myliu tave, Lietuva“.

Klaipėdos P.Mašioto pagrindinės mokyklos
2010 m. už dalyvavimą sporto šventėje „Aš buvau pipiras, o dabar jau vyras...“.

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
2010 m.  už dalyvavimą piešinių konkurse priešgaisrine tematika (laimėta III prizinė vieta).

Kauno menų darželio „Etiudas“
2010 m., 2011 m., 2012m., 2013m., 2014 m., 2016 m., 2017 m. už dalyvavimą respublikiniuose vaikų meno  projektuose „Bitelė ratuota“, „Svajų gaudyklės“, „Laivelis mamai“, „Skarelė mamai“, „Skėtis mamai“, "Raktelis mamai",  "Laiškas mamai", skirtuose Motinos dienai.

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės
2010 m., 2011 m., 2012 m., 2013 m., 2014 m.  auklėtojai R. Jokūbauskienei už nuolatinį Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų vaikų piešinių parodų organizavimą vaikų ligoninėje.

2016 m. už dalyvavimą piešinių parodoje "Paukštelių margumas".

VšĮ „Iniciatyvos fondo“
2011 m.  už dalyvavimą Masinėje mankštoje.

 Žaliojo kodo
2012 m.  auklėtojai R. Jokūbauskienei už dalyvavimą Eurorpos Parlamento narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės projekto ŽALIASIS KODAS konkurse ŽALI ŽAIDIMAI.

VšĮ „Drąsinkime ateitį“
2012 m. už dalyvavimą ekologinėje iniciatyvoje „EKO DRĄSA“.

KRATC-o
2012 m. už išradingumą dalyvaujant Klaipėdos ikimokyklinių ugdymo įstaigų konkurse „Įdomiausias rūšiavimo projektas“.

Labdaros ir paramo fondo „Saulės smiltys“
2012 m. už dalyvavimą Kauno m. Kalėdų eglutės „Vaikai vaikams“ puošime.

Užkrečiamų ligų ir AIDS centro
2012 m. už dalyvavimą konkurse „Švarių rankų šokis“.

VšĮ „Socialiai atsakingo verslo klubo“
2012 m. už dalyvavimą projekte Socialiai aktyvaus vaiko auginimas per dailę „Aš vaikas kuriu pasaulį, kuriame noriu gyventi“, vaikų piešinių paroda „Ant ratų“. (aukl. R. Jokūbauskienė).

LDM Prano Domšaičio galerijos
2012 m. už dalyvavimą vaikų ir moksleivių kūrybos konkurse „Mano prakartėlė“ (aukl. R. Jokūbauskienė).

2016 m., 2017 m. už dalyvavimą VI vaikų ir jaunimo kūrybos darbų parodoje "Mano prakartėlė" (neform. ugd. mokyt. A. Srėbalienė)

LDM Miniatūrų muziejaus (Juodkrantė)
2013 m. už dalyvavimą vaikų ir jaunimo konkurse-parodoje „Žvilgsnis į Kuršių Neriją“ (ugdytinės Monikos Kavaliauskaitė piešinys įvertintas atskirai už kūrybiškumą 7-10 m. amžiaus dalyvių grupėje).

Socialinio projekto taikai ir vienybei žemėje “Apkabinkime žemę kartu“
2013 m. dalyvio diplomas.

2017 m. už šokį Žemei

UAB ARIMEX
2014 m. už dalyvavimą Kalėdinių papuošimų konkurse „Papuošk Kalėdas riešutais“.

VšĮ PoliPRO

2015 m. už dalyvavimą vaikų piešinių konkurse"Tvirta šeima - akmuo tėvynės pamate".

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje tirti

2015 m. už Tolerancjos mozaikas, Tolerancijos dienai paminėti.

2017 m. už pilietinę iniciatyvą "Tolerancijos paukštė".

Klaipėdos universiteto

2015 m. už dalyvavimą meno festivalio "RESTART" projekte "Vaikystės knyga".

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“
2014 m. už dalyvavimą respublikiniame vaikų meno projekte „Vėtrungė vaikystės namams“.

2016 m. už dalyvavimą renginyje "Seka pasaką jūružė", skirtame Klaipėdos krašto dienai.

2017 m. už dalyvavimą kūrybinių darbų parodoje "Dovanoju pasaką Volungėlei".

Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“
2014 m. už dalyvavimą atvirame renginyje „Nešk, vėjeli, vėtrungėlę“.

Klaipėdos lopšelio-darželio "Eglutė"

2016 m. už dalyvavimą sporto šventėje "Greičiau už vėją" (pedagogė D. Kontenienė).

Klaipėdos lopšelio-darželio "Pumpurėlis"

2016 m.už dalyvavimą sporto renginyje "Judam, krutam ir sportuojam, gerą nuotaiką visiems dovanojam".

Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis"

2016 m. už dalyvavimą edukaciniame renginyje "Pabučiuok, saulele, Žemę-dukrą žaliakasę".

2017 m. už bendradarbiavimą projekte "Piešiu aš, pieši tu - pieškime kartu", tautodailės dirbinių parodoje "Mes išausim draugystės juostą"  (neform. ugd. mokyt. A. Srėbalienė).

Klaipėdos m. "Danės", "Baltijos" ir "Marių" bendruomenių projekto "Kartu mes galime daugiau" 2014 m. už dalyvavimą baigiamajame koncerte 2014 (meninio ugd. mokytoja O. Pučinskienė)

Elektronikos platintojų asociacijos 

2015 m. už švaresnės aplinkos kūrimą ir dalyvavimą projekte "Mąstau. Gyvuoju. rūšiuoju"

Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos 

2015 m. už dalyvavimą piešinių konkurse "Kaziuko mugės šurmuly" (laureatė ugdytinė Augustė Staniūtė).

Klaipėdos Gedminų progimnazijos

2016 m. už dalyvavimą sveikos gyvensenos projekte "Auginu ir augu pats".

Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos 

2015 m., 2016 m., 2017 m. už aktyvų dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje "Atmintis gyva, nes liudija".

Klaipėdos m. kultūros centro Žvejų rūmų

2015 m. už dalyvavimą renginyje "Aš prie jūros gyvenu", skirtame Senjorų metams paminėti (meninio ugd. mokyt. O. Pučinskienė).

2017 m. už dalyvavimą akcijoje Vasario 16 paminėti "Mes Tavo vaikai".

Marijampolės "Žiburėlio" mokyklos-daugiafunkcio centro

2015 m. už dalyvavimą respublikinėje fotografijų parodoje "Ką mena praeitis".

Klaipėdos J. Kačinsko mokyklos

2016 m. už dalyvavimą projekte "Gintarėliai - Mažiesiems".

Kretingos lopšelio-darželio "Pasaka"

2016 m. už dalyvavimą respublikiniame projekte-konkurse Žiemos magija"

Palangos lopšelio-darželio "Gintarėlis"

už dalyvavimą respublikiniame piešinių konkurse "Sportuoju ir augu sveikas" (priešm. ugd. ped. V. Jakimovičienė)

Klaipėdos kultūros centro Žvejų rūmai

2017 m. padėka už dalyvavimą akcijoje Lietuvos valstybės atkūrimo dienai "MES TAVO VAIKAI"

Šokio teatras "PADI PADI Fish"

2017 m. už dalyvavimą "Klaipėda - Lietuvos kultūros sostinė 2017" dailės akcijoje "Jūros vartai" (aukl. J. Archišina)

Klaipėdos lopšelio-darželio "Vyturėlis"

2017 m. už dalyvavimą renginyje "Šnekta manoji lūpuosna įdėta" (men. ugd. mokyt. O. Pučinskienė)

Ievos Simonaitytės bibliotekos

2017 m. už projekto "Šarkų pasakos" įgyvendinimą neformaliojo ugdymo mokytojai Astai Srėbalienei

Susisiekite su mumis

Sklandžiam svetainės veikimui ir Jūsų naršymo patirties gerinimui naudojame slapukus. Naršydami toliau sutinkate su slapukų įrašymu