Klaipėdos lopšelis-darželis „Pagrandukas“

Biudžetinė įstaiga,  Žardininkų g. 10,  LT- 94235  Klaipėda, tel. (8 46) 346117, el. p. info@pagrandukasklp.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190435462
AB Šiaulių bankas a. s. LT07 7180 5000 0114 2988

A- A A+

  LOGOPEDĖ

  RASA JASAITĖ

El.p.: rasaj1234@gmail.com

Pagrindinis lopšelio-darželio „Pagrandukas” logopedo tikslas - teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Logopedo veiklos kryptys

1. Tiriamoji - vaikų, turinčių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijų sutrikimų, išaiškinimas;

2. Ugdymo - vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų įveikimas;

3. Konsultavimo:

- tėvų supažindinimas su vaiko kalbos ir komunikacijos sutrikimais ir metodinių rekomendacijų teikimas;

- mokytojų, kurių grupėse ugdomi vaikai, turintys kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, konsultavimas ir rekomendacijų teikimas.

4. Organizacinė:

- logopedinės veiklos planavimas, organizavimas, analizavimas ir koordinavimas;

- bendradarbiavimas su lopšelio-darželio mokytojais, dalyvavimas įstaigos Vaiko gerovės komisijos veikloje, esant reikalui, bendradarbiavimas su kitų institucijų specialistais;

- kvalifikacijos kėlimas;

- švietėjiškos veiklos vykdymas.

  SURDOPEDAGOGĖ

JOLANTA BRUŽAUSKIENĖ                                          

  El.p.: jbruzauskiene @gmail.com

Pagrindinis lopšelio-darželio „Pagrandukas” surdopedagogo tikslas - teikti pagalbą įstaigoje ugdomiems sutrikusios klausos vaikams (kurtiems, neprigirdintiems, kochlearinių implantų naudotojams). Surdopedagogo pagalbą sutrikusios klausos vaikui rekomenduoja Klaipėdos miesto pedagoginė psichologinė tarnyba.

Surdopedagogo veiklos kryptys

1.Ugdymo:

-       - sutrikusios klausos vaikų girdimojo suvokimo, bendravimo ir kalbos ugdymas (gestų, sakytinės kalbos), pažinimo gebėjimų lavinimas per individualias ar pogrupines pratybas,

-        - individualių ugdymo programų sudarymas sutrikusioms funkcijoms lavinti.

2. Konsultavimo:

-        - konsultavimas ir metodinių rekomendacijų teikimas mokytojams, ugdytinių tėvams įvairiais surdopedagoginės pagalbos vaikui klausimais,

-        - rekomendacijų teikimas dėl įstaigos aplinkos, ugdymo priemonių pritaikymo vaiko negaliai.

3. Tiriamoji:

-        - surdopedagoginis sutrikusios klausos vaikų įvertinimas,

-        - sutrikusios klausos ugdytinių pažangos fiksavimas, analizavimas, išvadų rengimas.

4. Organizacinė:

-        - surdopedaginės veiklos planavimas, analizavimas ir koordinavimas,

          - dalyvavimas įstaigos veikloje, Vaiko gerovės komisijos veikloje,

          - kvalifikacijos kėlimas,

          - bendradarbiavimas su kitų įstaigų specialistais, projektų, susijusių su sutrikusios klausos vaikų ugdymu, aplinkos pritaikymu negaliai ir kitais klausimais, rengimas,

          - švietėjiškos veiklos vykdymas.

 

Susisiekite su mumis

Sklandžiam svetainės veikimui ir Jūsų naršymo patirties gerinimui naudojame slapukus. Naršydami toliau sutinkate su slapukų įrašymu